پرش به محتوای اصلی

2 درس‌ها

ورکشاپ رایگان و آنلاین الگوسازی شلوار به روش صنعتی
دسته بندی دوره های آنلاین رایگان الگوسازی و دوخت
مشاهده دوره

دسته بندی دوره های آنلاین رایگان الگوسازی و دوخت

ورکشاپ رایگان و آنلاین الگوسازی شلوار به روش صنعتی

 

 

4 ساعت ورکشاپ بینظیر , عملی و کاربردی

جمعه 9 مهر 1400 ساعت 14 الی 18

ورکشاپ رایگان آموزش رسم الگوی سوتاپ
دسته بندی دوره های آنلاین رایگان الگوسازی و دوخت
مشاهده دوره

دسته بندی دوره های آنلاین رایگان الگوسازی و دوخت

ورکشاپ رایگان آموزش رسم الگوی سوتاپ

تاریخ شروع پنجشنبه 6 آبان ساعت 10 الی 12