پرش به محتوای اصلی

9 درس‌ها

ورکشاپ آنلاین طراحی تی شرت های عاشواریی با تکنیک ترافارد
ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
مشاهده دوره

ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

ورکشاپ آنلاین طراحی تی شرت های عاشواریی با تکنیک ترافارد

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین طراحی شال عاشورایی باتکنیک سوزندوزی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین طراحی شال عاشورایی باتکنیک سوزندوزی

 • (0)
 • ورکشاپ بازتاب نمادهای اسطوره ای ایران در مراسم تعزیه
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ بازتاب نمادهای اسطوره ای ایران در مراسم تعزیه

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین بوطیقایی روایی نقش و معنا در طراحی لباس و پارچه
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین بوطیقایی روایی نقش و معنا در طراحی لباس و پارچه

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین خوانش نقش مایه اژدها درعلم های عاشورایی ایران با رویکرد استحاله آیکونوگرافیک
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره
  ورکشاپ آنلاین معرفی نشانه های روایی عاشورا
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین معرفی نشانه های روایی عاشورا

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین کارکرد عملی مد پایدار در فرهنگ عاشواریی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین کارکرد عملی مد پایدار در فرهنگ عاشواریی

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین استفاده از تکنیک های بافت تاپستری در بیان نماد های عاشورایی
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین استفاده از تکنیک های بافت تاپستری در بیان نماد های عاشورایی

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین نحوه ایده گرفتن از مضامین عاشورایی در طراحی لباس
  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی
  مشاهده دوره

  ورکشاپ های آموزشی ششمین نمایشگاه لباس عاشورایی

  ورکشاپ آنلاین نحوه ایده گرفتن از مضامین عاشورایی در طراحی لباس

 • (0)