پرش به محتوای اصلی

3 درس‌ها

ورکشاپ رایگان آموزش اصول هماهنگ سازی پوشاک
دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس
مشاهده دوره

دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس

ورکشاپ رایگان آموزش اصول هماهنگ سازی پوشاک

تاریخ شروع سه شنبه 11 آبان ساعت 18 الی 20

ورکشاپ رایگان آموزش سبک های فشن (تقابل مینیمالیست با ماکسیمالیست)
دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس
مشاهده دوره

دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس

ورکشاپ رایگان آموزش سبک های فشن (تقابل مینیمالیست با ماکسیمالیست)

تاریخ شروع دوشنبه 17 آبان ساعت 18 الی 20

سیر تحول نقش بر روی لباسهای ایرانیان، از دیرباز تا عصر قاجار
دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس
مشاهده دوره

دسته بندی دوره های آنلاین رایگان طراحی لباس

سیر تحول نقش بر روی لباسهای ایرانیان، از دیرباز تا عصر قاجار

تاریخ شروع پنجشنبه 4 آذر ساعت 21 الی 23