پرش به محتوای اصلی

5 درس‌ها

ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی چهارشنبه 21 مهر 1400
مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
مشاهده دوره

مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی چهارشنبه 21 مهر 1400

کلاس روز چهارشنبه 21 مهر ماه از ساعت 9 الی 13

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین حقوق ورزشی
  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
  مشاهده دوره

  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

  ورکشاپ آنلاین حقوق ورزشی

 • (0)
 • روانشناسی
  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
  مشاهده دوره

  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

  روانشناسی

 • (0)
 • ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی
  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
  مشاهده دوره

  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران

  ورکشاپ آنلاین کمک های اولیه با رویکرد ورزش های رزمی

 • (0)
 • کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران
  مجموعه کلاس های هیئت بوکس استان تهران
  مشاهده دوره

  استاد: دکتر شیرزاد رزمجو

  کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران

  مجموعه کلاس های آنلاین هیئت بوکس استان تهران 

  مدرسین : 

  جناب آقای دکتر یعقوبیان
  جناب آقای دکتر صداقت

  جناب آقای دکتر رزمجو

   

 • (0)