پرش به محتوای اصلی

ورکشاپ رایگان مد چیست ؟ مقدمه ای بر فلسفه مد

امروزه مد از اهمیت ویژه ای در زندگی ما برخودار است و ما زمان زیادی را به پیروی از مد اختصاص داده ایم، سوالی که مطرح میشود این است که مد چیست و چرا از آن پیروی میکنیم. در این ورکشاپ سعی میکنیم  با برسی مفاهیم فلسفه مد به این سوالات پاسخ دهیم.

ابتدا با نظریه پردازان مد آشنا شده و مفاهیم اصلی فلسفه مد را بررسی میکنیم، مروری بر زیبایی شناسی مد و هویت افراد در مد داریم و با ساز و کار و زمان بندی مد آشنا میشویم و در انتها به گفتگو در باب فلسفه مد میپردازییم.

آشنایی با این موضوعات شما را برای ورود به فلسفه مد آماده میسازد و کمک میکند که بتوانید بهتر موضوعات مد را درک بکنید و با ابعاد گوناگون این صنعت آشنا شوید. همچنین شناخت مد میتواند در دیگر مهارت ها مثل پیش بینی مد و یا خلاقیت شما تاثیر گذار باشد .

سرفصل ها :

 • مروری بر تعریف مد
 • معرفی نظریه پردازان مد
 • رابطه مد و فلسفه
 • رابطه مد و هویت فردی
 • تعریف زیبایی در منظر مد
 • بررسی منطق مد ، مد پدیده ای غیر منطقی
 • مد امری نو ، نوشدن
 • معرفی زمان بندی مد
 • چگونگی منطق جایگزینی و تکمیل
 • تعرف مد در آرمانشهر
 • بررسی ماهیت مد