پرش به محتوای اصلی

1 درس‌ها

VIPMOD.IR

مسابقه طراحی شال , پوشت, دستمال گردن برند VIPMOD.IR

تاریخ تحویل آثار تا 10 اردیبهشت تمدید گردید

مسابقه طراحی و تصویر سازی دیجیتال ست شال , پوشت و دستمال گردن برای مدرسین مجموعه VIPMOD.IR بر اساس هویت بصری برند.

جایزه نفر اول : مبلغ 20,000,000 ريال وجه نقد به همراه حضور ویژه در دوره تخصصی VIPMOD به ارزش بیش از 60,000,000 ريال بصورت رایگان

جایزه نفرات دوم تا پنجم : شرکت در دوره تخصصی VIPMOD به به ارزش بیش از 60,000,000 ريال بصورت رایگان