پرش به محتوای اصلی

2 درس‌ها

ورکشاپ رایگان طراحی و اجرای حشرات فاخر
گروه مد و طراحی لباس
مشاهده دوره
ورکشاپ رایگان چگونه رزومه بنویسیم ؟
گروه مد و طراحی لباس
مشاهده دوره

استاد: مونا قهرمانی

ورکشاپ رایگان چگونه رزومه بنویسیم ؟

  

  

لطفا صحبت های استاد مونا قهرمانی را در مورد این ورکشاپ ارزشمند مشاهده نمایید